شرکت فابل همچنین در سال ۱۳۹۵ به عضویت انجمن صنفی تولیدکنندگان نوشت افزار در آمد و هم اکنون از بزرگترین تولید کنندگان لوازم مهندسی و نوشت افزار در کشور می باشد.