خودکار های فانتزی فابل

*محصول جدید*

  • سیار روان
  • سـه گوش
  • نوشـتن بدون خستگی
  • نوشتن تمیز بدون شره و لکه
  • طراحی زیبا
  • اندازه مناسب
  • تا 1400 متر می نویسـد
  • کالای ایرانی و تولید ملی