تمام نقاله 360

دو مدل نقاله تولید می شود ، نیم دایره و تمام دایره که در مدل تمـام دایره همه درجه است و همه گرادیان که با چاپ دقیق و کیفیت عـالی و مواد اولیه تولید می شود.

در بسته بندی 20 عددی عرضه می شود .